torsdag 12. november 2009

DIS-møte i Stokke 11.11.2009

Det var en fin gjeng på ca 35 stk, som hadde kommet for å høre på tidligere kultursjefen på Nøtterøy Gunnar Jacobsen, presentere det første ferdige produktet av de to nye bygdebøkene og prosessen for å skrive dem.
Jobben ble satt bort til historikeren Egil Christophersen. Han er utdannet historiker, og "styrar" ved Nordsjøfartsmuseet i Telavåg utenfor Bergen, hvor han har vært ansatt de siste årene. Og med tre år permisjon derfra, er jobben på Nøtterøy nå ferdigstillt. Her er hva Tønsbergs Blad skriver ved ansettelsen.

Christophersen skulle fortsette det store arbeidet som Helge Paulsen hadde startet på. Den historien gikk fram til ca 1915. Den nye bygdeboken "Nøtterøy 1914 - 1940" ble lansert 26. oktober. Og prisen blir på kr. 398,- I tillegg til boken får du også et innstikk av "Nøtterøy-filmen" på DVD. Bok nr. 2 vil komme i løpet av sommer/høst 2010, og vil ta for seg årene fra den andre verdenskrig og helt fram til våre dager.

Etter en lengre kaffe/pratepause, tok leder John Ludvigsen ordet, og denne gangen tok han for seg Kilderegitrering av kirkebøker. Det er et stort materiale som bare ligger der og venter på å bli tatt hånd om. Parolen her er mest mulig søkbare kirkebøker ut på ut på nettet. En del er allerede ute der, men det mangler ennå mye.

Det er kordinatorene i fylket som står for organiseringen. Kirkebøkene registreres først i en database (Augustus), for deretter å bli korrekturlest av en annen person. Korrekturleser se igjennom alt som er registrert, og noterer ned sine forslag til endringer. Deretter sendes dette tilbake til registrator som retter opp det vedkommende er enig i.
Resten må registrator og korrekturleser sammen se over, eller sende til en tredjemann eventuelt sette @ i mellom alternativene. Dette blir deretter sendt til koordinator som mottar og ser over at gjeldene regler er fulgt. Koordinator sender det til prosjektgruppa, som tar en rutinesjekk og ser over alle ?? som er å finne. Deretter får Digitalarkivet filen og det blir lagt ut på nettet, klart til å søke i.
Det var stor interesse for dette prosjektet, så det er å håpe at det blir litt fortgang i registreringen igjen.

...og sist men ikke minst. Nå har DIS-Vestfold også blitt Grasrotmottaker. Så da kan du klikke deg inn på linken til Norsk Tipping og søke etter DIS-Vestfold. Du kan lese mer om grasrotmidler her. Bli med du også da vel.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar