fredag 18. september 2009

Gamle Hvittingfossbanen

Idag da jeg var ute på min lille trimmetur, hadde jeg som vanlig med meg mitt enkle lille kamera. For det hender jo at det dukker opp uforusette ting når man er slik ute og rusler, og da er det kjekt å ha. Jeg er IKKE noen flink fotograf, men liker å ta bilder.

På turen idag gikk jeg langs jernbanetraseen til den gamle Hvittingfossbanen. Det har blitt en flott turvei der, som mange er flinke til å benytte seg av. Ved enden av denne turveien er det rester etter ei gammel steinbru. Brua er jo i bruk idag også, men er nå erstattet med jern og betong. Det var nok adskillig mer arbeid med brubygging tidligere. Her har jeg fått med meg gammelbrua ved Island/E 18 før og nå i ett bilde.

Litt lenger nede i traseen ligger et lite, artig hus. Her sitter det visst en kar og venter på toget, men det har nok gått allerede det far. Vi kan jo se sporet etter det ennå :-)

Dette lille huset tilhører Vestfold Privatbaners Museum. Det er den originale Ramnes st. som dugnadsgjengen har gjenoppbygd her ved Reidvin-tunet. Vestfold Privatbaner ble stiftet i 1999 og har som formål å ta vare på og dokumentere historien fra Tønsberg- Eidsfoss- og Holmestrand -Hvittingfossbanene. Gamle Ramnes st. er under oppbygging og den originale dresinbua fra Svinevoll st. er også plassert her. Her er også lagt inn et lite stykke med jernbaneskinner på den samme trasèen som gikk her tidlig på 1900-tallet. I dag kan trafikkeres med en dresin.

Dugnadsgjengen har allerede lagt ned mange tusen timer i dette prosjektet. Flott at en slik historie blir tatt godt vare på for ettertiden. Denne lille jernbanen holder åpent på søndager i juli og august. Den offesielle gjenåpningen ble foretatt av ordføreren 27. juni med stor festivitas, bare 10 år etter at prosjektet ble påbegynt. Flott jobba av en liten entusiastisk gjeng.

Holmestrand-Hvittingfossbanen ble bygget, og åpnet i 1902, for å lettere kunne frakte tømmer fra skogene i det indre av Vestfold og ut til kysten. Det ble også brukt som post- og passasjertog. Du kan finne mer om dette her.

Holmestrand-Vittingfossbanen hadde sine beste år med persontransport omkring 1920. Etterhvert ble mer og mer transport, både av personer og varer flyttet over på vei. Det førte til at all persontrafikk ble innstilt i 1931 og i 1938 stoppet også godstransporten. Dermed var det slutt på all jernbanetrafikk i indre Vestfold. En epoke var dermed slutt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar